Zapraszamy do udziału w przetargu na zakup nieruchomości niezabudowanych o nr ewidencyjnych 292/93, 292/94, 292/95, 292/96, 292/97, 292/98, 292/99, 292/100, 292/101, 292/102, 292/103 o łącznej powierzchni 216 m²  przy ul.

Kościuszki w Krośnie Odrzańskim. 

Warunki udziału w przetargu oraz dane szczegółowe znajdują się na stronie BIP urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim pod adresem:

ogłoszenie o przetargu

MAPA garaze kosciuszki

garaże Kościuszki