Informujemy, że dnia 11.04.2017 r. do godz. 14 w budynku B Urzędu Miasta mogą nastąpić przerwy w dostawie energii elektrycznej.
We wszystkich sprawach dot. Wydziałów: Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Straży Miejskiej prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Interesanta nr tel. 68 4109 700.