Doradztwo zawodowe, szkolenia i staże - rusza nabór do projektu, w ramach którego 30 osób w wieku od 18 do 29 lat zdobędzie nowe kompetencje zawodowe. Projekt jest skierowany do 30 osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo lubuskie, które spełniają łącznie poniższe warunki:

• nie pracują (tj. są bierni zawodowo lub długotrwale bezrobotni),
• nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
• nie szkolą się.

Uczestnikom projektu będą mieli zagwarantowane kompleksowe wsparcie w zakresie:
• indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualny Plan Działania),
• indywidualnego wsparcia psychologa lub coaching?u kariery,
• kursów kwalifikacyjnych i szkoleń kompetencyjnych,
• 3-miesięcznych staży,
• indywidualnego pośrednictwa pracy.

Dodatkowo uczestnicy otrzymają:
• jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 6 zł netto/h.
• stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości co najmniej 1600zł netto za każdy miesiąc stażu,
• zwrot kosztów dojazdu na szkolenia lub staż,
• wyżywienie,
• egzaminy kwalifikacyjne,
• pomoc w znalezieniu pracy.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły na terenie województwa lubuskiego, aż do utworzenia podstawowych list obecności wraz listą osób rezerwowych.
Rekrutacja do projektu odbywać się będzie dwuetapowo:
• I etap: ocena formalna- złożenie poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie punktów rekrutacyjnych (obligatoryjnych i dodatkowych).
• II etap: rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym - określenie motywacji oraz indywidualnych predyspozycji kandydata/tki.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej:

http://cib.szczecin.pl/partnerzy/need-zamiast-neet---lubuskie/

5132need plakat 800x563 opt