29 września 2017 r. uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej będą mieli możliwość zaprezentowania swoich dokonań teatralnych i artystycznych. W Krośnie Odrzańskim już po raz XII odbędzie się Przegląd Małych Form Teatralnych i Muzycznych. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 25 sierpnia 2017 r. Celem Przeglądu jest:

• wzbogacenie życia kulturalnego Gminy Krosno Odrzańskie i Powiatu Krośnieńskiego poprzez organizację wydarzenia kulturalnego o zasięgu wojewódzkim,
• tworzenie warunków do rozwijania aktywności artystycznej i kulturalnej osób z niepełnosprawnością, przygotowanie i włączenie tych osób do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
• prezentacja dorobku artystycznego amatorskich grup teatralno-muzycznych i wokalistów z placówek zajmujących się osobami z niepełnosprawnością z województwa lubuskiego przed szeroką publicznością,
• popularyzacja osiągnięć nieprofesjonalnych twórców,
• wzrost motywacji do rozwijania w osobach z niepełnosprawnością aktywności artystycznej i kulturalnej,
• wzmocnienie roli działań twórczych w procesie terapii osób z niepełnosprawnością.

Przegląd ma formę konkursową w dwóch kategoriach:
• amatorskie zespoły teatralno-muzyczne,
• wokaliści.

W kategorii amatorskich zespołów teatralno-muzycznych forma prezentacji jest dowolna (np. widowisko muzyczne, pantomima, zespoły taneczne, teatr żywego planu, teatr lalkowy, teatr cieni itd.). Każda jednostka może zgłosić jeden zespół teatralno-muzyczny i maksymalnie dwóch wokalistów.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania TUTAJ.

Kartę zgłoszenia należy przesłać do 25 sierpnia 2017 r. na adres:

Stowarzyszenie Pracowników i Przyjaciół
Warsztatów Terapii Zajęciowej „SYNERGIA”
ul. Piastów 10h
66-600 Krosno Odrzańskie