Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs skierowany do uczniów szkół średnich. Celem jest popularyzowanie wiedzy na temat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania organów władzy w demokracji parlamentarnej, współczesnych systemów politycznych oraz prawa konstytucyjnego.

Wystarczy zrobić film na jeden z podanych tematów i wygrać wyjazd do Brukseli, Sejmu i Senatu oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Tematy filmów konkursowych:

1. Moje uprawnienie, a twoje prawo. Granice konstytucyjnej wolności jednostki.
2. Monteskiuszu o co ci chodziło? Rozważania odnośnie celu trójpodziału władzy.
3. Moje najważniejsze prawo konstytucyjne.
4. Jestem nastolatkiem. Po co mi Konstytucja?
5. Polak i Europejczyk. Konstytucja a prawo międzynarodowe

Konkurs #konstytucja jest skierowany do uczniów:
• liceów ogólnokształcących,
• techników
oraz uczniów szkół ponadpodstawowych:
• szkół branżowych pierwszego stopnia z terenu województwa lubuskiego w wieku od 16 roku życia, realizujący naukę w systemie dziennym.

Uczniowie powinni stworzyć 3-osobową drużynę, która zespołowo wykonuje pracę konkursową. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie maksymalnie 3-minutowego filmu i przesłanie/dostarczenie na adres organizatora konkursu – Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Do 26 stycznia 2018 r. można nadsyłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgłoszenia 3 – osobowych drużyn. W zgłoszeniu powinny znaleźć się takie dane jak: imiona i nazwiska, klasa, a także dane opiekuna grupy: imię, nazwisko, e-mail, telefon.

Konkurs został podzielony na dwa etapy:

I. ETAP SZKOLNY
Film wraz z wypełnionym formularzem (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu) należy przesłać lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2018r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul. Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.
Na kopercie należy zamieścić dopisek „Praca na konkurs #konstytucja”.

II. ETAP WOJEWÓDZKI
Wyłonienie dziesięciu najlepszych prac i przesłanie tematów na dodatkowe prezentacje ustne – marzec 2018 r.

Finał konkursu odbędzie się w kwietniu 2018 r.
Szczegóły konkursu na stronie internetowej www.lubuskie.pl

Szczegółowe informacje:

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu