Informujemy, że w związku Rybobraniem w od 9 czerwca 2018 r. r. (sobota) od godz. 4.00 do 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) do godz. 10.00 w obrębie skrzyżowania ul. Ariańskiej (droga krajowa nr 29) z ulicami: Słoneczną i Zamkową, wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu. W tych dniach wyłączona z ruchu będzie ulica Słoneczna. Wjazd do tej części miasta odbywał się będzie poprzez ul. Zamkową, do ul. Szkolnej (do tej pory jednokierunkowej). Odwrotnie wyjedziemy ulicą Szkolną i Pocztową do drogi krajowej.

Warto też wiedzieć, że w tym czasie autobusy będą jeździły inaczej niż dotąd. Tymczasowa organizacja dla pojazdów PKS zakłada, że autobusy przyjeżdżające do Krosna Odrz. z Zielonej Góry i Gubina, w kierunku Słubic i Świebodzina, mają zaprojektowany przystanek przed dworcem PKS. Natomiast jadący do naszego miasta z kierunku Słubic oraz Świebodzina, będą korzystali z istniejącego przystanku przy ul. Murnej (przed hotelem Odra). 

Ulice: Zamkowa, Szkolna, Pocztowa będą objęte całkowitym zakazem parkowania i postoju pojazdów z racji poruszających się po nich pojazdach publicznego transportu.

Apelujemy, by w tych dniach nie jeździć „na pamięć”.

mapa ryb2018