Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje mieszkańców prowadzących działalność rolniczą o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy. Do wniosku należy dołączyć wniosek o dopłaty do ARiMR i zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wniosek należy złożyć w jak najszybszym terminie przed zbiorem uprawy, szkoda zgłoszona po zbiorze uprawy odbiera rolnikowi szansę na jakąkolwiek rekompensatę poniesionych strat. Komisja do spraw szacowania szkód będzie przeprowadzać oględziny u wnioskodawców.

WNIOSEK O oszacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego do porania [TUTAJ]