Smart, to znaczy mądrze!
Nikogo już nie dziwi obrazek milczących, siedzących obok siebie ludzi (czasem nawet przy tym samym stoliku w restauracji albo uczniów siedzących pod ścianami podczas przerwy), wpatrzonych w ekrany swoich telefonów. Co gorsza, coraz popularniejsze staje się zabawianie smartfonami niemowląt, a to może mieć bardzo poważne skutki.

Z popularyzacją smartfonów wiąże się wiele korzyści. Należy jednak mieć świadomość tego, że niesie ona za sobą także negatywne skutki. Młode osoby mają coraz większe trudności w nawiązywaniu relacji i komunikacji interpersonalnej. Sięganie po telefon nie tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne, ale zawsze, kiedy jest okazja, niepokój, gdy nie mamy przy sobie telefonu, poczucie, że coś nas omija, kiedy jesteśmy offline – wszystkie te zachowania są objawami kiełkującego uzależnienia (fonoholizmu) i dotyczą coraz większej liczby uczniów.
Smartfony dają uczniom ogromne możliwości: stają się urządzeniami, które zastępują encyklopedię, klasowy dziennik, książki, kalendarz, komputer, papierową mapę i wiele innych prozaicznych przedmiotów. Problem natomiast polega na tym, że zaczynają zastępować również relacje z rodziną i rówieśnikami.
Aby zapoznać młodych ludzi i ich rodziców (opiekunów) z problemem i zapobiec działaniom niepożądanym Gmina Krosno Odrzańskie przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej pod nazwą „Smart, to znaczy mądrze. Uzależnienie czy nawyk?” Celem kapani jest przekazanie wiedzy na temat zjawiska fonoholizmu, omówienie przejawów fonoholizmu, przekazanie wiedzy na temat skutków nadmiernego korzystania ze smartfona, na temat zasad bezpiecznego korzystania i zachowań ryzykownych związanych z korzystaniem ze smartfona.
Kampania realizowana będzie w klasach podczas godzin wychowawczych.
Kampanię sfinansowano ze środków profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.