Kolejne pięć lat to okres wytężonej pracy, dokładnego planowania i realizacji celów zapisanych w strategii rozwoju Gminy – expose burmistrza Krosna Odrzańskiego Marka Cebuli podczas inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej zawierało wiele konkretów i słów o odpowiedzialności za Gminę.

Marek Cebula zapowiedział realizację wielu konkretnych inwestycji i działań społecznych podzielonych na dziewięć działów. Bezpieczne finanse to zwiększanie dochodów Gminy i ciągłe „oglądanie każdej złotówki ze wszystkich stron”. Rozwój gospodarczy i ochrona środowiska mają być silnikiem napędzającym rozwój samorządu. Dbałość o infrastrukturę miejską oraz rozkwit sołectw to element kształtowania zrównoważonego rozwoju Gminy. Od kilku lat w Krośnie Odrzańskim duży nacisk kładzie się na turystykę. Nadal tak pozostanie. Burmistrz pochylił się także nad potrzebami poszczególnych grup mieszkańców – począwszy od maluchów w żłobku i przedszkolach, przez młodzież szkolną, dorosłych aktywnych zawodowo i seniorów. W przypadku tych ostatnich zapowiedział wprowadzenie Krośnieńskiej Karty Seniora i otwarcie miejsca, które będzie gościnne nie mniej niż rodzinny dom, czyli Klubu Seniora.
W przemówieniu nie zabrakło też nawiązania do współpracy z innymi samorządami, także w ramach struktur powiatowych. Współpraca i dialog są przepisem na sukces podkreślał Marek Cebula dodając, że jego maksymą jest „wspólnie – szczerze i uczciwie”. Szczególną szansę na rozwój włodarz dostrzega we współpracy z najbliższym Gminie organizmem samorządowym czyli Powiatem. „Widzę fakty i wartości warte zaangażowania, mam wizję jak dzięki naszej współpracy i pomocy z obu stron mogą realizować się pragnienia mieszkańców. Wiem, że będziemy się wzajemnie inspirować, motywować, wzbudzać szczere pragnienie chęci pozytywnych zmian”.
Dodajmy, że podczas inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim dokonano wyboru Przewodniczącego. Bez głosu sprzeciwu został nim Tomasz Rogowski. Wiceprzewodniczącymi będą Kazimiera Potocka oraz Krystian Forster.

2018-11-19 inauguracyjna sesja RM (25 of 182)
2018-11-19 inauguracyjna sesja RM (25 of 182)
2018-11-19 inauguracyjna sesja RM (102 of 182)
2018-11-19 inauguracyjna sesja RM (102 of 182)
2018-11-19 inauguracyjna sesja RM (143 of 182)
2018-11-19 inauguracyjna sesja RM (143 of 182)
2018-11-19 inauguracyjna sesja RM (159 of 182)
2018-11-19 inauguracyjna sesja RM (159 of 182)
2018-11-19 inauguracyjna sesja RM (168 of 182)
2018-11-19 inauguracyjna sesja RM (168 of 182)
2018-11-19 inauguracyjna sesja RM (177 of 182)
2018-11-19 inauguracyjna sesja RM (177 of 182)
2018-11-19 inauguracyjna sesja RM (181 of 182)
2018-11-19 inauguracyjna sesja RM (181 of 182)
IMG_5812
IMG_5812