Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim rozpoczęła nową kadencję z systemem eSesja. Dzięki nowoczesnym tabletom radni mogą już głosować imiennie, a także przeglądać dokumenty elektronicznie. Nie będą już otrzymywać materiałów na sesje oraz posiedzenia komisji w formie papierowej.

Dodatkowo w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta zainstalowane zostały kamery do transmisji sesji na żywo przez internet. Każdy może obejrzeć transmisję, zapoznać się z terminem, porządkiem obrad oraz projektami uchwał na najbliższe posiedzenie, sprawdzić, jak głosowali poszczególni radni (link: http://www.krosnoodrzanskie.pl/864-rada-miejska-w-krosnie-odrzanskim )