Ze względu na konwersję baz danych i aktualizację systemu informatycznego Zasobu Geodezyjnego w Starostwie Powiatowym, z którego korzysta Gmina Krosno Odrzańskie w dniach od 29 lipca do 6 sierpnia włącznie nastąpią utrudnienia przy wydawaniu zaświadczeń o przeznaczeniu działek w studium, o rewitalizacji oraz wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jednocześnie informujemy, że zaświadczenia będą wydawane w przypadku dołączenia do wniosku wypisu z rejestru gruntów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w wydziale Rozwoju Inwestycji i Planowania Przestrzennego tel. 68 4109775, 684109773
Za utrudnienia przepraszamy.