Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Chelonae, M. W zapobieganiu zakażeniom związanym z zabiegami clindamycin wysypka na drogach moczowych zaleca się dwie dawki (po 1 saszetce). W przypadku rozsianych lub zlokalizowanych zakażeń M. Nie należy przyjmować bez konsultacji z lekarzem większych dawek niż podane poniżej. Preparatu nie wolno podawać osobom uczulonym na makrolidy, tj grupę leków do których należy clarithromycin. Rdzeń nazwy substancji pochodzi od kodeiny, przedrostek „oksy-” oznacza formę utlenioną, a końcówka „-on” zaznacza obecność grupy ketonowej w cząsteczce. Nie zaleca się stosowania preparatu o osób powyżej 75. Leku nie wolno podawać pacjentom zażywającym lek przeciwalergiczny terfenadin oraz pacjentom cierpiącym na wadę serca lub zaburzenia elektrolitowe. Nie zaleca się podawania leku pacjentom w wieku powyżej 75 lat. 
Rzadkie działania niepożądane (działania clindamycin wysypka występujące u mniej niż 1 na 1000 leczonych pacjentów, ale u więcej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów) to: reakcje nadwrażliwości, w tym pojedyncze przypadki uogólnionych reakcji alergicznych. Na podstawie tego kryterium u około 2% do 3% pacjentów, którzy otrzymywali 1 gram klarytromycyny na dobę, stwierdzono znaczne zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i aminotransferazy alaninowej (AlAT) oraz istotne zmniejszenie liczby białych krwinek i płytek krwi. Zamiar stosowania innych leków jednocześnie z preparatem należy omówić z lekarzem. Bardzo rzadkie działania niepożądane (działania występujące u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów) to: nudności, zgaga, biegunka oraz wysypka skórna. Istnieją doniesienia o przemijających działaniach niepożądanych na ośrodkowy układ nerwowy takich, jak niepokój, zawroty głowy, w tym pochodzenia błędnikowego, bezsenność, koszmary senne, szumy uszne, stany splątania, zaburzenia orientacji, omamy, psychozy i depersonalizacja. Intracellulare, M. , Staphylococcus spp. Oksybutynina może nasilać objawy nadczynności tarczycy, chorobę wieńcową, zastoinową niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze i łagodny rozrost gruczołu krokowego. W przypadku wrażenia, że działanie leku Monural jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Oxybutynina wywiera działanie rozkurczające na mięśniówkę pęcherza moczowego u pacjentów z objawami czy viagra obniza cisnienie niestabilności pęcherza moczowego. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Escherichia coli, Proteus spp. Bardzo rzadko informowano o niewydolności wątroby ze zgonem, co zazwyczaj wiązano z ciężką chorobą podstawową i (lub) stosowanymi jednocześnie innymi lekami. Podobnie jak w przypadku innych makrolidów, sporadycznie informowano o zaburzeniach czynności wątroby takich, jak zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie miąższu wątroby i (lub) cholestatyczne zapalenie wątroby z objawami żółtaczki lub bez. In. Objawy te ustępują samoistnie i szybko, nie wymagając specyficznego postępowania. W zakażeniach pęcherza moczowego u pacjentów w podeszłym wieku, obłożnie chorych oraz w zakażeniach nawracających lub viagra piosenka wywołanych przez Pseudomonas spp. Lek clindamycin wysypka Monural można także łączyć z większością innych antybiotyków. Pierwszą dawkę należy podać 3 godziny przed zabiegiem a dawkę drugą należy podać 24 godziny po zabiegu. Należy również zachować ostrożność podczas stosowania klarytromycyny u pacjentów z umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek. Monural działa na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, łącznie ze szczepami wytwarzającymi penicylinazę oraz na większość patogenów wywołujących zakażenia dróg moczowych, także opornych na inne antybiotyki (m. , Enterobacter spp. Pacjenci cierpiący na zaburzenia w czynności wątroby lub nerek powinni powiadomić o tym lekarza clindamycin wysypka przed rozpoczęciem kuracji Klacidem. Należy zatem zachować szczególną ostrożność podając ten lek pacjentom z niewydolnością wątroby. , Enterobacter spp. Roku życia. Strukturalnie podobny jest do kodeiny, od której różni się obecnością grupy hydroksylowej w pozycji 14, zastąpieniem grupy hydroksylowej w pozycji 6 przez grupę karbonylową ( ketonową) oraz zredukowaniem wiązania podwójnego między węglami 7,8 do pojedynczego. Związek przyczynowy ze stosowaniem klarytromycyny nie został udowodniony. U pacjentów z zespołem nabytego upośledzenia odporności (AIDS) oraz z innymi stanami upośledzenia odporności, leczonych z powodu zakażeń wywołanych przez Mycobacterium przez długi okres dużymi dawkami klarytromycyny, często trudno było odróżnić ewentualne działania niepożądane spowodowane przez lek od objawów zakażenia HIV lub augmentin dawkowanie w ciazy chorób występujących w przebiegu tego zakażenia. W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza. Te zaburzenia czynności wątroby mogą przybierać ciężką postać i zazwyczaj są przemijające. Do innych, rzadko występujących reakcji niepożądanych zaliczano duszność, bezsenność i U pacjentów z obniżoną odpornością wyniki badań laboratoryjnych analizowano, uwzględniając wartości znacznie wykraczające poza prawidłowe (tzn. Lek Ditropan zawiera substancję czynną - oxybutyninę. Ditropan stosowany jest w celu łagodzenia objawów niestabilności pęcherza moczowego, z zaburzeniami oddawania moczu u pacjentów z pęcherzem neurogennym - hiperrefleksja wypieracza (parcia naglące, nietrzymanie moczu, trudności z oddawaniem moczu). Dotychczas brak danych klinicznych dotyczących stosowania klarytromycyny do infuzji u pacjentów z obniżoną odpornością, natomiast dostępne są dane dotyczące stosowania doustnych postaci klarytromycyny u clindamycin wysypka pacjentów zakażonych HIV. Mniejszy odsetek pacjentów miał również zwiększone stężenie azotu mocznikowego we krwi. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Klacid stosuje się jednocześnie z clindamycin wysypka innymi lekami. Pokarm opóźnia wchłanianie leku, powodując nieznaczne zmniejszenie stężenia maksymalnego fosfomycyny we krwi i moczu. , Proteus indolo-dodatni zaleca się po 24 godzinach podanie drugiej dawki leku (3 g). U dorosłych pacjentów otrzymujących 1 gram klarytromycyny na dobę najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były: nudności, wymioty, zaburzenia smaku, bóle brzucha, biegunka, wysypka skórna, wzdęcia, bóle głowy, zaparcia, zaburzenia słuchu oraz zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i aminotransferazy alaninowej (AlAT). Fortuitum lub M. ). Avium, M. Podczas badań klinicznych klarytromycyny podawanej doustnie najczęściej zgłaszano zaburzenia ze strony układu pokarmowego takie, clindamycin wysypka jak nudności, zaburzenia trawienia, bóle brzucha, wymioty i biegunka. Monural jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania. Zazwyczaj objawy zakażenia ustępują na 2 clindamycin wysypka lub 3 dzień od rozpoczęcia leczenia. Klarytromycyna jest metabolizowana głównie w wątrobie. U niektórych osób w czasie stosowania leku Monural mogą wystąpić inne działania niepożądane. Skrajnie zwiększone lub skrajnie zmniejszone). , Klebsiella spp. Ponadto, clindamycin wysypka bóle głowy, zaburzenia smaku oraz przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Inne reakcje niepożądane o których informowano po zastosowaniu doustnych postaci klarytromycyny to: zapalenie języka, zapalenie jamy ustnej, grzybica jamy ustnej, przebarwienia języka, przebarwienia zębów oraz zwiększenie w surowicy stężeń podawanych jednocześnie następujących leków: astemizol, alkaloidy sporyszu, triazolam, midazolam i cyklosporyna. Kansasii zalecana dawka dobowa u dorosłych wynosi 1 gram ile godzin działa viagra w dwóch dawkach podzielonych. Nudności, biegunka, zaparcie, suchość błony śluzowej jamy ustnej, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, jadłowstręt, wymioty, refluks żołądkowo-przełykowy, ból i zawroty głowy, senność, drgawki, pobudzenie, omamy, koszmary senne, splątanie, lęk, paranoja, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenic, nadciśnienie wewnątrzgałkowe, jaskra z wąskim kątem przesączania, zmniejszenie wydzielania łez, zatrzymanie moczu, nadwrażliwość na światło, nagłe zaczerwienienie twarzy, sucha skóra, reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy.