W ramach akcji promocyjno-informacyjnej programu „500 plus” specjalnie oznakowanym busem służby Wojewody Lubuskiego odwiedzają wszystkie gminy województwa lubuskiego.

W uruchomionym mobilnym punkcie informacyjnym pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. udzielają niezbędnych informacji dotyczących wypełniania wniosków i korzystania ze świadczenia wychowawczego. Punkty konsultacyjne będą organizowane na otwartej przestrzeni.
Bus pojawi się także w Krośnie Odrzańskim, a konkretnie przed Urzędem Miasta. Wizyta będzie miała miejsce w środę 25 maja w godzinach od 12:00 do 15:00.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy, którzy chcą uzyskać dodatkowe informacje dotyczące programu „Rodzina 500 plus”.