W związku z rozwiązaniem z dniem 15.11.2016 r. umów zawartych pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Nowym Szpitalem Powiatu Krośnieńskiego Sp. z o.o. dotyczących zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej uprzejmie informujemy, że świadczenia w następujących zakresach zostaną zabezpieczone przez:
- oddział Chorób Wewnętrznych – 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach
- oddział chirurgii ogólnej – 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach
- oddział pediatrii – Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
- oddział położnictwa i ginekologii – Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
- podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

Informujemy również, że nadal działa całodobowa infolinia LOW NFZ pod numerami telefonu 801 002 110, 68 411 0110.

Informacja na temat zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów powiatu krośnieńskiego.

7000 KO OK VII