W związku z uchwaloną 1 kwietnia 2016 r. ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej , Gmina Krosno Odrzańskie - jako jednostka samorządu terytorialnego – ma obowiązek – w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy (tj. do 2 września 2017 r.) – zmienić nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób.

Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim powołała specjalną, doraźną komisję do przeprowadzenia ww. zmian, którą kieruje Pan Bartosz Zaborowicz.
Komisja wytypowała do zmiany następujące ulice w Krośnie Odrzańskim:
1) Armii Czerwonej,
2) Armii Ludowej,
3) ZBOWiD,
4) 22 lipca,
5) 40-lecia PRL,
6) Obrońców Stalingradu,
7) Karola Świerczewskiego,
8) Żymierskiego,
9) Partyzantów,
10) Walki Młodych,
11) Karola Marksa.

W najbliższych tygodniach będzie przeprowadzana procedura konsultacyjna w tym zakresie z mieszkańcami ww. ulic. Planowany termin uchwalenia nowych nazw: do końca czerwca br.

Zostały również złożone do Instytutu Pamięci Narodowej wnioski o pomoc w weryfikacji nw. nazw ulic, co do których pojawiły się wątpliwości, czy należy je łączyć z ww. Ustawą:

1) Ulica 17 Pionierów (17 Pionierów, pierwszych osadników w mieście nad Odrą);
2) Ulica 20 lutego (20 Lutego, czyli nie data „wyzwolenia” Krosna Odrzańskiego, a jego zdobycia),

Odpowiedź powinna dotrzeć do Urzędu Miasta na przełomie marca i kwietnia br.

Komisja doraźna ds. zmiany nazw ulic, przy wsparciu historyków: Pana Jerzego Szymczaka i Pana Tomasza Struka, przeprowadziła analizę nazw historycznych i wypracowała wstępne, nowe nazwy zmienianych ulic. Poniżej zestawienie propozycji.

Nazwa ulicy do zmiany Propozycje wypracowane przez komisję

Nazwa ulicy do zmiany Propozycje wypracowane przez komisję
Armii Czerwonej
 1. Armii Krajowej
 2. Łochowicka
 3. Wakacyjna
Armii Ludowej
 1. Spokojna
 2. Powstańców Wielkopolskich
ZBOWiD Zamkowa
22 Lipca Rzeczna
40-lecia PRL Osiedle Północne

Obrońców Stalingradu

 1. Słubicka
 2. Unii Europejskiej
 3. Obrońców
Świerczewskiego
 1. Ks. Stanisława Garncarza
 2. Nadodrzańska
Żymierskiego
 1. Głogowska
 2. Trakt Książęcy
Walki Młodych Mnichów
Partyzantów Kamienna
Marksa Mennicza
20 lutego Komisja zdecydowała o wystąpienie o opinię IPN
17 Pionierów Komisja zdecydowała o wystąpienie o opinię IPN

Szczegółowe informacje na temat zmienianych nazw oraz nowych propozycji zostaną zamieszczone w specjalnych materiałach informacyjnych, skierowanych w ramach konsultacji z mieszkańcami przez Radę Miejską.

Z dostępnych informacji wynika, że wpisy do KRS będą zwolnione z opłat, nie będzie też konieczności wymiany dowodów osobistych do czasu utraty ich ważności, do wymiany zaś będą m.in. mapy, szyldy, tablice, informacje na stronach internetowych, tabliczki z nazwami ulic czy pieczątki i papier firmowy w firmach. Gmina nie otrzyma na ten cel żadnych środków z budżetu państwa ani też nie może zapłacić np. za wymianę pieczęci w firmach.

W kwietniu br. rozpoczną się konsultacje z Mieszkańcami ulic, których nazwy będą zmieniane i to Oni zadecydują o ostatecznej rekomendowanej do przyjęcia przez Radę nazwie.