Plaża miejska w Łochowicach to miejsce, które znają wszyscy mieszkańcy gminy – latem to miejsce tętni życiem! Urząd Miasta planuje budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych na jednym z odcinków plaży miejskiej, dlatego chce zapytać mieszkańców, jakie są, ich zdaniem, najbardziej potrzebne. W związku z powyższym magistrat organizuje konsultacje wśród mieszkańców dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem Glibiel. Jest to pilotażowe działanie organizowane w ramach projektu „W Dialogu” wspieranego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz interdyscyplinarny zespół złożony z przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, Polskiego Związku Głuchych i Spółdzielni Socjalnej „Fado”, a także Studia Promocji MIT.

W ramach konsultacji na platformie internetowej „W Dialogu”, dostępnej pod linkiem www.wdialogu.krosnoodrzanskie.pl, mieszkańcy mogą zarejestrować się na konsultacje, a także zapoznać się z przygotowanymi przez Urząd Miasta materiałami informacyjnymi, które przedstawiają dyskutowany problem i sposoby jego rozwiązania.

W pierwszym etapie mieszkańcy mogą komentować same materiały: czy są one zrozumiałe? Czy w wyczerpujący sposób opisują problem? Na głosy w tej kwestii czekamy od 04 do 15 maja. W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie, którzy ukończyli 16 rok życia.

Kolejnym etapem będzie debata tekstowa na platformie planowana od 1 do 25 czerwca oraz spotkanie bezpośrednie na plaży miejskiej w Łochowicach organizowane w dniu 24 czerwca. Szczegóły wkrótce.