Od 18 sierpnia br. obowiązywać będą nowe nazwy ulic. Ich zmiana dokonana została na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744) i nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Zatem nie ma konieczności zmiany zarówno dokumentów tożsamości, czyli np. dowodu osobistego, jak również dokumentów takich, jak prawo jazdy czy dowód rejestracyjny pojazdu. Wszystkie dokumenty zawierające starą nazwę ulicy zachowują swoją ważność i będą obowiązywać dopóki nie upłynie termin ich ważności. Nie ma także konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami, zarówno przez mieszkańców, jak i zarządców nieruchomości. Zmiany zostaną dokonane z urzędu. Nie zachodzi również konieczność składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych, niniejsze zmiany zostaną dokonane z urzędu. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat i należy ich dokonać we własnym zakresie.

INFORMACJA - ZMIANA NAZW ULIC W KROŚNIE ODRZAŃSKIM [POBIERZ]

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM - ZMIANA NAZW ULIC W KROŚNIE ODRZAŃSKIM [POBIERZ]