W dniu 21 września 2017 r. Burmistrz Krosna Odrzańskie zarządzeniem nr 172/17 powołał skład Krośnieńskiej Rady Seniorów trzeciej kadencji. Członkowie Rady zostali wyłonieni spośród osób zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, reprezentujące środowiska seniorów oraz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie. Kadencja Rady będzie trwała od września 2017 r. do września 2019 r. 

Skład Krośnieńskiej Rady Seniorów przedstawia się następująco:

1) Pani Danuta Słomińska – przedstawiciel Stowarzyszenia Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krośnie Odrzańskim,
2) Pani Teresa Nowak – przedstawiciel Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Krośnie Odrzańskim,
3) Pani Maria Piter – przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Krośnie Odrzańskim,
4) Pan Roman Ratajczak – przedstawiciel Oddziału Wojskowego PTTK przy Klubie 5 Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim,
5) Pan Grzegorz Kopacz – przedstawiciel Stowarzyszenia Saperów Polskich Koła Nr 16 w Krośnie Odrzańskim,
6) Pani Czesława Kraus – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Krośnie Odrzańskim,
7) Pan Józef Ostrowski – przedstawiciel Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła Nr 6 w Krośnie Odrzańskim,
8) Pani Stefania Okarmus – przedstawiciel mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie.