Rusza Budżet Obywatelski Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2018. Mieszkańcy ponownie będą mogli zdecydować na jakie zadania przekazać część środków gminnych. W regulaminie zaszło kilka zmian, będących efektem wdrożenia wniosków z przebiegu poprzednich edycji. W piątej odsłonie Budżetu Obywatelskiego przewidziano realizację inwestycji, których szacunkowy koszt wynosi nawet 100 tysięcy zł. Łączna kwota, jaka zostanie przeznaczona do podziału to 300.000 zł.

To nie jedyne nowości w Budżecie Obywatelskim. W tej edycji pod głosowanie zostaną poddane tylko propozycje zadań, których kompletna realizacja będzie możliwa w roku 2018. Oznacza to, że nie będą możliwe zakupy materiałów do proponowanego zadania inwestycyjnego, bowiem ich efektem nie będzie realizacja inwestycji, a jedynie pozyskanie środków do jej realizacji. Nowością jest również konieczność lokalizacji inwestycji na jednym, konkretnym terenie. Obowiązek ten nie dotyczy zadań oświetleniowych, drogowych (w tym chodników) oraz wodociągowo – kanalizacyjnych. Zgłaszane propozycje do Budżetu Obywatelskiego mogą mieć charakter wyłącznie inwestycyjny, a nie remontowy. Proponowane projekty mogą dotyczyć realizacji zadań na terenach będących wyłączną własnością Gminy Krosno Odrzańskie oraz mieszczących się w kompetencjach Gminy.

Bez zmian pozostaje sposób zgłaszania zadań. Propozycje projektów inwestycyjnych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Krosno Odrzańskie, po ukończeniu 16 roku życia. Warunkiem udziału w Budżecie Obywatelskim osoby niepełnoletniej jest dołączenie zgody opiekuna prawnego. Jedna osoba może złożyć maksymalnie 3 propozycje zadania inwestycyjnego, każdą na odrębnym formularzu. Do każdej z nich musi być załączona osobna lista poparcia z 30 podpisami mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie. Wszystkie formularze są do pobrania poniżej. Wersja papierowa dostępna jest w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
Aby nowe zasady, były bardziej czytelne, opracowano je także w formie pytań i odpowiedzi. Dokument jest do pobrania TUTAJ
Wypełniony Formularz w terminie od 1 do 30 listopada 2017 r. należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim do urny lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, 66 - 600 Krosno Odrzańskie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. Można też, po zeskanowaniu, przesłać go na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Rozpatrywane będą tylko kompletnie wypełnione formularze.
Kolejnym etapem będzie weryfikacja zgłoszonych projektów. Dokona jej, podobnie jak w latach ubiegłych, Komisja do przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego powołana Zarządzeniem Burmistrza. Ostateczna lista projektów podlegających głosowaniu zostanie opracowana do dnia 13 stycznia 2018 r. Od 15 do 31 stycznia 2018 r. potrwa głosowanie. Każdy mieszkaniec na specjalnie przygotowanych ankietach będzie mógł wybrać maksymalnie jedno zadanie z przedstawionej listy.

Szczegółowe zasady dotyczące poszczególnych etapów Budżetu Obywatelskiego do pobrania poniżej:

 bud et obywatelski 2018 plakat B1 brůz