Poniżej prezentujemy wszystkie ważne terminy oraz kryteria, jakie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji.

Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:

 1. złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 15 lutego 2018 r. do 15 marca 2018 r.;
 2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,
  o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe – od 16 marca 2018 r.  do 21 marca 2018 r.;
 3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych -  22 marca 2018r.;
 4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia - od 23 marca 2018 r.  do 29 marca 2018 r.;
 5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych -  30 marca 2018 r.

Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu uzupełniającym:

 1. złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym -   od 1 sierpnia 2018 r. do 8 sierpnia 2018 r.;
 2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe – od 9 sierpnia 2018 r.   do dnia 10 sierpnia 2018 r.;
 3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 13 sierpnia 2018 r.;
 4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia od 14 sierpnia 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r.;
 5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych - 20 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach poszczególnych placówek oświatowych.

http://www.krosnoodrzanskie.pl/edukacja/jednostki-oswiatowe