Zakończyła się weryfikacja formalna i merytoryczna projektów zgłoszonych w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego. Spośród 13 wniosków pozytywnie przeszło ją 10 zadań, które zostaną poddane pod głosowanie Mieszkańców. Trzy zadania zostały odrzucone z powodu przekroczenia limitu środków określonego na pułapie 60 tys. zł. Wnioski, które nie przeszły weryfikacji merytorycznej to:

 - Remont ulicy Jaskółczej (szacunkowy koszt realizacji ok. 1,5 mln zł)
- Konik wraca do Krosna - wykonanie repliki rzeźby "Chłopca ze źrebięciem" (szacunkowy koszt realizacji ok. 130 tys. zł)
- Remont i przebudowa schodów prowadzących z ul. Nadodrzańskiej ku ul. Widok w Krośnie Odrzańskim (szacunkowy koszt realizacji ok. 200 tys. zł).

Pozostałe 10 projektów, których wykaz prezentujemy poniżej zostanie poddane pod głosowanie Mieszkańców, które potrwa od 19 listopada do 2 grudnia br.

budżet obywatelski 2019 zadania