Grafika - Uczniowie na medal. Stypendia burmistrza przyznane

24 uczniów z gminy Krosno Odrzańskie – najlepszych z najlepszych - otrzymało stypendia za wybitne wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2015/2016. Stypendia w wysokości kilkuset złotych przyznawane są na wniosek dyrektora szkoły lub rodzica.

Grafika - Radni nie tylko w Urzędzie

Spotkania z Radnymi Rady Miejskiej np. w galerii handlowej? Dlaczego nie. Aby umożliwić jeszcze lepszy kontakt mieszkańcom Gminy krośnieńscy Radni postanowili wprowadzić mobilne dyżury w miejscach najbardziej dogodnych dla krośnian. Pierwszy taki dyżur odbył się w minioną sobotę w Galerii Horex.

Blisko 12 proc. dorosłych Polaków nadużywa alkoholu. Picie i nadużywanie alkoholu jest jednym z czynników ryzyka wystąpienia przemocy. Alkohol działając na organizm człowieka przyspiesza zmiany nastroju, osłabia koordynację, zdolność podejmowania decyzji, pozbawia hamulców. Alkoholizm jest chorobą, w której leczeniu potrzebna jest pomoc specjalistów.


W ramach tegorocznych ferii zimowych Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim w dniach 18-22 stycznia 2016 r. zorganizowały zajęcia w ramach projektu edukacyjnego pn. „Zimowa Ferajna”. Na wyjazdy artystyczno-edukacyjne zaproszeni zostali uczniowie ze szkół z terenu gminy Krosno Odrzańskie.

Blokada mostu w Krośnie Odrzańskim

Informujemy, że w dniu 1 lutego 2016 r. do wiadomości Burmistrza Krosna Odrzańskiego wpłynęło pismo Komitetu Protestacyjnego „Utraconej nadziei?” informujące o planowanej akcji protestacyjnej w postaci blokowania mostu na Odrze w Krośnie Odrzańskim w następujących dniach:

XVI sesja Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

Informujemy, że w dniu 10 lutego 2016 r. o godzinie 9:00 w sali 1000-lecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie, Mieszkańcy Powiatu,

1 lutego zakończyły się przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy powiatu krośnieńskiego na krośnieńsko - gubiński.

Pragnę serdecznie Państwu podziękować za tak liczną obecność przy urnach, ale przede wszystkim za to, że Mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie potrafią się zjednoczyć. W poniedziałkowych konsultacjach wzięły udział 3633 osoby. Oddano 3465 głosów przeciwko zmianie nazwy, 156 za, pozostałe były nieważne, bądź wstrzymujące.

Uwzględniając wyniki z głosowań w gminach Dąbie, Bobrowice, Bytnica, Maszewo, Gubin o statusie wiejskim oraz Gubin o statusie miejskim możemy zauważyć, że za zamianą nazwy powiatu krośnieńskiego na krośnieńsko - gubiński opowiedziało się 1647 mieszkańców powiatu, natomiast przeciw - 3599.

Wierzę, że to zakończy podziały pomiędzy mieszkańcami naszych gmin, w tym w szczególności Gubina i Krosna Odrzańskiego. Niejednokrotnie pokazaliśmy, że potrafimy ze sobą dobrze i skutecznie współpracować, czego najlepszym przykładem jest projekt wspólnej promocji gospodarczej.

Przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Teraz nadszedł czas spokojnego rozwiązywania realnych problemów, których jest niestety wiele. Jestem jednak przekonany, że jeśli mieszkańcy całego Powiatu Krośnieńskiego zjednoczą się tak, jak podczas przeprowadzonych konsultacji, osiągniemy wymierny sukces.

Z wyrazami szacunku

Marek Cebula

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

25-lat Podokręgu Krosno Odrzańskie. Wyróżnienie dla Burmistrza

W niedzielę 31 stycznia w Bobrowicach rozegrano turniej piłkarski uświetniający obchody 25-lecia Podokręgu Krosno Odrzańskie Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. W tych wyjątkowych zawodach uczestniczyło łącznie 10 drużyn B-klasy.