Po 15 latach na mapę Krosna Odrzańskiego powróci żłobek. W urzędzie miasta została podpisana umowa na jego budowę. Wykonawca, czyli firma AMS-BUD z Zielonej Góry prace chce rozpocząć jak najszybciej.

19 maja o godz. 12:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej/Gminnym Ośrodku Kultury w Bobrowicach odbędzie się spotkanie informacyjne, które będzie dotyczyło bezpłatnych kursów języka niemieckiego realizowanych na terenie powiatu krośnieńskiego w ramach projektu pn. „Lubuska Akademia Szkoleń: poznaj ICT i języki obce”.

Na zaproszenie Starostwa Powiatowego 25 kwietnia br. do Krosna Odrzańskiego przyjeżdża Prezydent RP Pan Andrzej Duda. Spotkanie z Mieszkańcami planowane jest na godz. 17.30 i odbędzie się na Placu Unii Europejskiej. W związku z tym informujemy, że w godz. 15.00 - 20.00 wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w tamtym rejonie. Wjazd będzie się odbywał od ul. Poznańskiej a wyjazd od ul. Prądzyńskiego.

 

Do 25 kwietnia 2018 roku osoby powyżej 50 roku życia mogą zapisać się na szkolenie "O finansach w bibliotece". W trakcie kursu seniorzy dowiedzą się jak założyć konto w banku, w jaki sposób sprawdzić oprocentowanie kredytu czy jak skutecznie zarządzać domowym budżetem.

Co kryje się pod tą nazwą? Plogging to najnowszy trend w fitnessie, który wywodzi się ze Skandynawii. Swoją nazwę zaczerpnął z połączenia dwóch słów: szwedzkiego „plocka upp” (podnosić) i angielskiego „jogging” (bieg w wolnym tempie). W ten weekend plogging odbędzie się w Krośnie Odrzańskim i będzie promował nie tylko ekologię, ale także czerwcowe Rybobranie.

W związku z art. 12 i 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim na sesji w dniu 28 marca 2018 r., na wniosek Burmistrza, dokonała podziału Gminy Krosno Odrzańskie na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych oraz ustaliła ich granice, numery i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu (uchwała nr XLVII/400/18).

Szanowni Rodzice dzieci w wieku żłobkowym,

w odpowiedzi na pojawiające się pytania pragnę wyjaśnić kilka istotnych kwestii.

Realizując cele, które zapewnią w gminie Krosno Odrzańskie nową jakość w wychowaniu przedszkolnym oraz żłobkowym, jako samorząd, staramy się, by pojawiające się w tym procesie przejściowe utrudnienia w jak najmniejszym stopniu wpływały na dzieci i rodziców. Trudno jednak dokonywać zmian na lepsze bez chwilowych problemów. Tak jest w przypadku jednego oddziału w Przedszkolu nr 2 dla dzieci poniżej 2,5 roku życia.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że już tylko przez dwa tygodnie, do 30 marca 2018 roku, można zgłosić Radzie Miejskiej w Krośnie Odrzańskim kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Działając na podstawie art. 160 § 1 i § 2 w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wniósł o dokonanie wyboru dodatkowej liczby ławników z obszaru gminy Krosno Odrzańskie w liczbie 4 osób, argumentując swój wniosek koniecznością istotnego zwiększenia liczby ławników trwającej kadencji (2016 – 2019), orzekających w sprawach cywilnych i karnych w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze.

Szczegóły znajdują się w Biuletynie informacji Publicznej - kliknij aby przejść do BIP