Rybobranie – to bez wątpienia wydarzenie, które ponownie będzie się cieszyło ogromną popularnością. Szczegóły programu ujrzały światło dzienne podczas spotkania z cyklu „Gmina Przyszłości”.
IV edycja tej wyjątkowej imprezy muzyczno-kulinarnej zapowiada się wyjątkowo.

Było emocjonująco i z rozmachem. Właśnie taki jest bowiem Budżet Obywatelski. IV edycja inicjatywy została rozstrzygnięta podczas spotkania z cyklu „Gmina Przyszłości”.
Ale zacznijmy od początku. Od 1 do 30 listopada 2016 r. mieszkańcy zgłosili 11 propozycji zadań inwestycyjnych. Dwa z nich nie przeszły weryfikacji formalnej, w związku z czym, podczas głosowania, które trwało od 16 do 27 stycznia mogli wskazać 1 z 9 zadań do realizacji. W konsultacjach wzięło udział 8045 osób, co stanowi 54,00 % uprawnionych, czyli mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie, którzy ukończyli 16 rok życia.

W związku ze zbliżającymi się konsultacjami społecznymi dotyczącymi zmiany nazw ulic Komisja doraźna Rady Miejskiej, przy wsparciu historyków: Pana Jerzego Szymczaka i Pana Tomasza Struka wypracowała nazwy, które poddane zostaną pod opinię mieszkańców. Ich opisy znajdują się TUTAJ

Trwają ostatnie przymiarki do kolejnego spotkania z cyklu „Gmina Przyszłości”, które odbędzie się 23 lutego o godz. 18.00 w Hali Sportowo – Widowiskowej. „Gmina Przyszłości” to wydarzenie dedykowane wszystkim mieszkańcom, które nie tylko podsumowuje dotychczasowe osiągnięcia krośnieńskiego samorządu, ale przede wszystkim wyznacza wizję dalszego rozwoju. – Aby działać skutecznie w przyszłości, należy budować teraźniejszość. A tę kształtuje się podsumowując realizację zadań w 2016 r., ale także wytyczając cele na rok bieżący. To dwa bardzo ważne zagadnienia spotkania „Gmina Przyszłości”, które przybliżymy naszym mieszkańcom 23 lutego – podkreśla burmistrz Marek Cebula.

Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim w dniach 29 stycznia-10 lutego 2017 r. organizują zajęcia w ramach projektu „Zimowa Ferajna” - cykl zajęć profilaktycznych i artystycznych promujących aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży oraz podnoszących ich kompetencję artystyczne i pobudzające wyobraźnię twórczą.

26 stycznia 2017 r. w sali 1000- lecia Krosna Odrzańskiego w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim odbyła się sesja inauguracyjna Młodzieżowej Rady Miejskiej. Obradom przewodniczył Bartosz Wojnarowski Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej III kadencji.

26 stycznia 2017 r. w sali 1000 – lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim odbędzie się sesja inauguracyjna nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. Nowi Radni wybrani zostali spośród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Krosno Odrzańskie a w szczególności z Gimnazjum w Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach, Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Zespole Szkół w Krośnie Odrzańskim, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego, oraz 4-2 Hufca Pracy w Krośnie Odrzańskim.

Znana jest już lista inwestycji, z której mieszkańcy wybiorą te, do realizacji w 2017 roku w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego. W pierwszym etapie do Urzędu Miasta wpłynęło 11 wniosków, spośród których 2 zawierały błędy formalne. Pozostałe 9 poddano weryfikacji merytorycznej pod kątem szacunkowej kwoty zadania, możliwości jego realizacji, gospodarności, itp.