Znana jest już lista inwestycji, z której mieszkańcy wybiorą te, do realizacji w 2017 roku w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego. W pierwszym etapie do Urzędu Miasta wpłynęło 11 wniosków, spośród których 2 zawierały błędy formalne. Pozostałe 9 poddano weryfikacji merytorycznej pod kątem szacunkowej kwoty zadania, możliwości jego realizacji, gospodarności, itp.

Chociaż Święta już za nami, to echa „Profilaktycznych Mikołajek” zorganizowanych na terenie sołectw gminnych i w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim nie milkną. Ten szczególny czas chcemy miło i długo wspominać, bo działo się przecież niemało.

Realizacja tych dwóch projektów może być wizerunkową inwestycją ostatnich dekad w Gminie Krosno Odrzańskie. Mało tego, w całym regionie może stać się wyznacznikiem sukcesu i sposobu na rewitalizację zniszczonych fragmentów miast. Mowa o pewnej już modernizacji ulic, parku, placu i budynku w dolnej części Krosna Odrzańskiego.

Radni Rady Miejskiej podczas sesji, która odbyła się 21 grudnia br. jednogłośnie przyjęli oświadczenie o wyrażeniu woli wsparcia Powiatu Krośnieńskiego w realizacji zadań związanych z przywróceniem szpitala powiatowego.

W najbliższą niedzielę (18 grudnia 2016 r.) odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. W okręgu wyborczym nr 5, obejmującym ulicę Czarnieckiego i ulicę Poznańską od nr 39 do końca, zostanie wybrany jeden radny Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim, w miejsce Pana Radosława Sujaka, który objął funkcję Zastępcy Prezydenta Gorzowa Wlkp. i nie mógł łączyć tej funkcji z mandatem radnego.

Szanowni Państwo, w związku z działaniami, podjętymi przez Gminę Krosno Odrzańskie, w ramach rewitalizacji dolnej, zabytkowej części miasta serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, które odbędą się w Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim w dniu 13 grudnia br. o godzinie 16:00 i 17:00. Oba spotkania będą dotyczyły prezentacji podjętych przez gminę działań  w zakresie procesu rewitalizacji.

finansowanie RPO

Informujemy, że w związku z zabezpieczeniem świadczeń opieki zdrowotnej na terenie powiatu krośnieńskiego:
- od 26 listopada br. – w soboty, niedziele i święta w godz. od 8.00 do 8.00 dnia następnego w Krośnie Odrzańskim będą dyżurowali lekarz i pielęgniarka udzielając świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Informujemy, że na stronie internetowej Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ została utworzona specjalna zakładka informacyjna dla pacjentów z powiatu krośnieńskiego. Zamieszczono tam wykazy placówek, do których mogą się zgłaszać pacjenci w celu uzyskania pomocy, oraz podane są numery telefonów dla ubezpieczonych, pod którymi można uzyskać niezbędne informacje na temat świadczeń opieki zdrowotnej.
Kliknij link: