Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Krośnie Odrzańskim w dniu 20 czerwca 2016 r. przeprowadzi bezpłatne szkolenie dotyczące postępowania w razie wypadku przy pracy. Spotkanie odbędzie się o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Inspektoratu przy ul. Obrońców Stalingradu 1, a poprowadzi je ekspert Wydziału Świadczeń Emerytalno – Rentowych.
Zgłoszenia na szkolenie należy dokonywać telefonicznie do dnia 10.06.2016 r. (68) 3838746 do 48, wew. 41 (kontakt: Beata Dąbrowska).
Celem akcji jest wsparcie w zakresie postępowania powypadkowego, kwalifikacji prawnej wypadków przy pracy, rozpowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy. Spotkanie daje okazję do zapoznania się z prawami i obowiązkami dotyczącymi ustalania okoliczności wypadku oraz z przysługującymi świadczeniami z ubezpieczenia wypadkowego.
Szkolenie będzie miało formułę wykładu z wykorzystaniem prezentacji oraz dyskusją. Ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a pracownikami służb bezpieczeństwa i higieny pracy.