Przypominamy o obowiązku wniesienia do 30 września 2016 roku opłaty za korzystanie z zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych (III rata).
Wpłaty należy dokonywać na rachunek gminy: 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055 lub w kasie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest obliczana według wartości sprzedaży wykazanej przez przedsiębiorcę w składanym przez niego oświadczeniu.