Główny Punkt Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem udziału w targach i misjach zagranicznych na spotkanie, które odbędzie się 10 marca 2017 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w Zielonej Górze przy ul. Chrobrego 1-3-5.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 68 456 55-53. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej www.rpo.lubuskie.pl.