W ramach rozstrzygniętego konkursu ofert dla III sektora na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczona zostanie kwota 92 000,00 zł.
Wśród dofinansowanych projektów znalazły się: wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej, imprezy profilaktyczne o treściach propagujących zdrowy styl życia, profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna wśród dzieci i młodzieży oraz funkcjonowanie dwóch świetlic środowiskowych.
Środki dotacji celowej przyznano następujący organizacjom i stowarzyszeniom:

1. Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze,
2. Stowarzyszeniu Ludzi Aktywnych w Chlebowie,
3. Stowarzyszeniu „Raduszczanka” w Starym Raduszcu
4. Stowarzyszeniu Młode Krosno w Krośnie Odrzańskim,
5. Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim,
6. Lubuskiemu Oddziałowi Okręgowemu PCK w Zielonej Górze,
7. Fundacji Promocji Zdrowia Psychicznego FENIKS w Krośnie Odrzańskim.

Konkursy ofert cieszą się od wielu lat dużym zainteresowaniem, a współpraca przebiega bardzo owocnie i w wielu obszarach. Krośnieński samorząd chciałby stać się strategicznym partnerem dla stowarzyszeń czy fundacji, ponieważ obie strony mają wspólny cel, jakim jest działanie na rzecz otoczenia i społeczności oraz dobra jakość życia ludzi, mieszkańców naszej Gminy.