Pierwszy etap rewitalizacji dolnej części Krosna Odrzańskiego stanie się faktem! Gmina pozyskała na ten cel blisko 3,8 mln zł ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

W ramach projektu modernizowana będzie część dolnego miasta obejmującą ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki. Inwestycja obejmuje remont nawierzchni ciągów pieszych i jezdnych, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz nowego oświetlenia LED, utworzenia miejsca spotkań lokalnej społeczności na zmodernizowanym Placu Prusa, wykonanie małych parków oraz miejsc postojowych. Planuje się również budowę ścieżki edukacyjnej z opisem obyczajów dotyczących połowów ryb w pobliskiej rzece Odra. Dzięki temu zarówno mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie, jak i goście (w tym turyści) będą mogli zapoznać się bogatą historią i dziedzictwem kulturalnym tego miejsca. Wartość planowanych zadań opiewa na kwotę 4,3 mln zł.

14962645 1218792391514260 6436031701578410162 n