Konkurs dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni, instytucji kultury i jednostek samorządu terytorialnego. W tej edycji Konkursu Grantowego będą dofinansowane projekty infrastrukturalne, których istotą jest trwałe zagospodarowanie przestrzeni oraz nadanie jej określonych, trwałych cech funkcjonalnych. Projekty mają przynieść zauważalną społeczną zmianę, przeorganizować rzeczywistość tworząc ludziom nowe możliwości. Dofinansowanie w wysokości 25.000,00 zł można uzyskać na budowę, odnowienie, urządzenie, remont, konstrukcję a także instalację infrastruktury społecznej.
Wnioski można składać do 31 grudnia 2016 r., natomiast wyniki zostaną ogłoszone 15 lutego 2017 r.
Wniosek oraz regulamin konkursu można dostępny jest na stronie http://www.kulczykfoundation.org.pl w zakładce „wsparcie”.