Od końca września br. w Przedszkolu nr 3 w Krośnie Odrzańskim oraz w Szkole Podstawowej w Radnicy rozpoczną się zajęcia profilaktyczne z elementami logopedii dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy.

Głównym celem programów jest wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci, wyrównywanie szans edukacyjnych, profilaktyka agresji, ćwiczenie nowych sposobów komunikowania się, promowanie zdrowego stylu życia oraz niwelowanie wad wymowy. Programy rozwijają także u dzieci wiarę we własne siły, możliwości, poczucie własnej wartości, uczą empatii i współpracy, rozpoznawania i nazywania uczuć, prawidłowego zachowania się pod ich wpływem, niwelują lęki i stres. Zajęcia potrwają do połowy grudnia i zostaną dofinansowane przez Gminę Krosno Odrzańskie ze środków profilaktyki alkoholowej.

profilaktyka w szkole i przedszkolu