Ptasia grypa to choroba, na którą zapadają głównie ptaki, jednak w niektórych przypadkach do zakażenia może dojść także u ludzi. Jednak przestrzeganie określonych zasad pozwala uniknąć infekcji. Poniżej prezentujemy zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( HPAI) :

• wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane,

• zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt,
• nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
• stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
• stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Objawy kliniczne zachorowania u drobiu:
• zwiększona śmiertelność,
• znaczący spadek pobierania paszy i wody,
• objawy nerwowe (drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł),
• niezborność ruchów,
• duszności,
• sinica,
• wybroczyny,
• biegunki,
• nagły spadek nieśności.

 Szczegóły na ulotce do pobrania TUTAJ.