Gmina Krosno Odrzańskie została wyróżniona specjalnym kryształowym medalem za wyjątkową aktywność i podejmowanie godnych naśladowania działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Dodatkowo pracownik Urzędu Miasta - Agnieszka Kondratowicz, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – jako jedyny przedstawiciel województwa lubuskiego - została członkiem Kapituły Trzeźwego Umysłu.
Kapituła Trzeźwego Umysłu jest to niezwykle prestiżowe przedsięwzięcie skupiające najaktywniejszych pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych z całej Polski. Jest to nieformalna grupa fachowców doradzających w procesie przygotowywania różnorodnych projektów profilaktycznych. Uczestnictwo w Kapitule polega na swobodnym dzieleniu się sugestiami i pomysłami co do kierunku rozwoju przedsięwzięć profilaktyczno - edukacyjnych w kraju.

ZTU1

ZTU2

ZTU