Informujemy, że z polecenia Wojewody Lubuskiego, w dniu 14 grudnia 2017 r. w godzinach 12.00 -12.30, na obszarze województwa lubuskiego przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych i nadany zostanie komunikat:
• ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 min.
• odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny trwający 3 min.