Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, które przystąpiły do projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’.

Jego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie roli banku i funkcji pieniądza. I etap projektu jest realizowany podczas ferii zimowych w ramach dodatkowych zajęć z ekonomii i przedsiębiorczości. W ich trakcie młodzież zdobywa wiedzę, m. in. z zakresu przedsiębiorczości i finansów oraz poznaje podstawowe pojęcia, takie jak: popyt, podaż, konkurencja czy patriotyzm gospodarczy. Uczniowie mają także szansę wykształcić u siebie zdolności negocjacyjne, nauczyć się odpowiedzialnego gospodarowania pieniędzmi oraz poznać zasady tworzenia modelu biznesowego firmy.
Uczniowie będą kontynuowali swoją przygodę z ekonomią w II semestrze roku szkolnego. Ich zadanie będzie polegało na przygotowaniu pracy projektowej – model biznesowy własnej firmy. Autorzy 20 najlepszych prac w nagrodę będą mogli odwiedzić Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka i wziąć udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych.
,,Ferie z ekonomią’’ charakteryzuje ciekawa formuła – udział w grach i zabawach ekonomicznych, wizyta u lokalnego przedsiębiorcy i banku, pozwala młodzieży zdobyć nową wiedzę w atrakcyjny sposób. Zajęcia będą prowadzone przez duet prowadzących – nauczyciel WOS-u oraz student kierunków ekonomicznych, którzy w grudniu 2017 roku wzięli udział w szkoleniu metodycznym, by zapoznać się z założeniami projektu oraz narzędziami i metodami pracy z uczniami. W roku szkolnym 2017/18 projekt adresowany jest do uczniów II i III klas gimnazjów.