Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 11 marca 2018 r. zmarła śp. Maria Cechowicz-Wytrych, długoletni, zasłużony pracownik oświaty. Karierę zawodową rozpoczęła jako nauczyciel języka polskiego, języka rosyjskiego i historii w Szkole Podstawowej w Kosierzu. Przez ponad 20 lat uczyła języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Krośnie Odrzańskim, była też wicedyrektorem tej szkoły. W latach 1984-1992, przez dwie kadencje była Radną Rady Narodowej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim, przewodniczyła Komisji Oświaty. Od 2002 do 2006 r. była Radną Powiatu Krośnieńskiego.

Pełniła też funkcję ławnika w Sądzie Pracy oraz wiceprzewodniczącą Powiatowej Rady Zatrudnienia. Od 1998 r. nieprzerwanie była Prezesem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krośnie Odrzańskim, sprawowała też funkcję członka zarządu okręgu lubuskiego ZNP. Zabiegała o godne i sprawiedliwe traktowanie nauczycieli, respektowanie ich praw, organizowała specjalistyczne kursy i szkolenia. Z ogromnym zaangażowaniem poświęcała się pracy społecznej. Wielokrotnie nagradzana, wyróżniana i odznaczana, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Odznaką Przyjaciel Dziecka, Medalem 100-lecia ZNP. Miała 71 lat.

Dziś o godz. 17.00 w Kościele pw. św. Marcina z Tours zostanie odprawiona msza św. w intencji zmarłej.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 15 marca 2018 r. o godz. 13.00 na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Odrzańskim.

Rodzinie i Najbliższym wyrazy szczerego współczucia składają Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim oraz Burmistrz i pracownicy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.