Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 01.05.2018 r. do 31.12.2018 r.” oraz powołał komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania i oceny ofert.

Zarządzenie 34/18

Zarządzenie 33/18