Zgodnie z poleceniem Wojewody Lubuskiego, w najbliższy czwartek 22 marca 2018 r. w godzinach 12.00 – 12.30, na terenie Krosna Odrzańskiego zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych. Nadane zostaną następujące sygnały akustyczne:
- ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3 min.,
- odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny, trwający 3 min.