Z okazji Dnia Strażaka w imieniu samorządu krośnieńskiego, składam serdeczne życzenia wszystkim tym, którzy społecznie i zawodowo pełnią zaszczytną, niebezpieczną i humanitarną służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Proszę przyjąć wyrazy szacunku i uznania dla Waszego zaangażowania i poświęcenia za codzienną gotowość do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienia pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują. Strażacy to ludzie o mocnym charakterze i zakorzenionym poczuciu odpowiedzialności, poświęcenia i męstwa, którzy są profesjonalistami i nie zabiegają o zaszczyty i nagrody. Pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową udaną współpracę. Życzę dalszych sukcesów w Waszej niebezpiecznej i ofiarnej, ale jakże potrzebnej służbie oraz szczęścia i radości w życiu osobistym. Niech św. Florian otacza Was opieką w wypełnianiu strażackiej powinności.

Marek Cebula

Burmistrz Krosna Odrzańskiego