W Dniu Bibliotekarza i Bibliotek – święta ludzi książki wszystkim Pracownikom Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim oraz jej Filii składam najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania za propagowanie kultury czytelniczej. Święto Bibliotekarza to wyjątkowa okazja, aby podziękować Państwu za wkład w upowszechnianie czytelnictwa, za pasję i opiekę nad księgozbiorem, za ciekawe spotkania i fantastyczne „Wieczory na Parkowej”, za Odjazdowego Bibliotekarza oraz liczne przedsięwzięcia skierowane do krośnian. Wasza codzienna działalność potwierdza, że nie miejsca są najważniejsze, bowiem kulturę tworzą ludzie. W imieniu samorządu Gminy Krosno Odrzańskie dziękuję za propagowanie tej szczególnej idei dziedzictwa kulturowego, za bogatą ofertę czytelniczą oraz kulturalną dla mieszkańców całej Gminy. Życzę Państwu zadowolenia, spełnienia, wielu sukcesów i mnóstwa energii do dalszej działalności oraz by grono zadowolonych czytelników stale się powiększało.


Marek Cebula
Burmistrz Krosna Odrzańskiego