Fundacja Banku Ochrony Środowiska przy współpracy architektów krajobrazu z SGGW w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w lokatorskiej inicjatywie społecznej. Jej celem jest modernizacja i rewitalizacja osiedli, po to, by zamienić blokowiska w zielony zakątek, ukwiecony ogród lub skwerek.

Charakterystycznym elementem przebudowanych przestrzeni, będzie zielona ławeczka, którą ufunduje organizator. Zespoły sąsiedzkie otrzymają gotówkę na zakup roślin, podłoża i innych elementów do aranżacji mini ogrodów. Rejestracja uczestników i przyjmowanie zgłoszeń trwają do końca maja 2018.

CO NALEŻY ZROBIĆ?

Wybrać miejsce, które chcemy zmienić i namówić do tego sąsiadów. Trzeba pamiętać o uzgodnieniu prac z administratorem terenu. Przygotować projekt skweru lub ogrodu. Oprócz roślin, musi on uwzględniać zieloną ławeczkę, która będzie dostarczona przez organizatora. Do projektu należy dołączyć kosztorys jego realizacji oraz harmonogram. Do 31 maja 2018 roku należy zarejestrować się na stronie konkursu i zgłosić swój projekt.
Więcej informacji na www.zielonalaweczka.pl

plakat zielona ławeczka