Informujemy, że trwają prace remontowe na ul. Dąbrowskiego na odcinku  od ul. Wakacyjnej do ul. Kilińskiego (łącznie ze skrzyżowaniem). Wykonawca zamierza prowadzić te prace w czterech etapach.

I etap - od ul. 11 Listopada do ul. Kilińskiego (skrzyżowania ulic będą przejezdne),

II etap – skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i Kilińskiego,
III etap – skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i 11 Listopada,
IV etap – od ul. 11 Listopada do ul. Wakacyjnej.

W trakcie prac wystąpią utrudnienia w dojeździe do posesji związane z wykonaniem stabilizacji z chudego betonu oraz podbudowy. Po ich wykonaniu Wykonawca zapewni możliwość poruszania się po podbudowie z kruszywa. Termin umowny zakończenia prac ustalono na 12 listopada 2018 r. Wykonawca robót dołoży wszelkich starań, by utrudnienia w ruchu były jak najmniejsze. Więcej szczegółowych informacji podamy wkrótce.