Szanowni Państwo,

samorząd to My. To aktywne społeczeństwo i lokalne władze, wsłuchujące się w głos i potrzeby Mieszkańców. To na tym szczeblu zaczyna się Polska. W gminach, powiatach i województwach realizowane są inwestycje i inicjatywy, których efekty przekładają się na szeroko pojęty rozwój naszego kraju. Decentralizacja władzy publicznej, czyli przeniesienie części uprawnień i odpowiedzialności z organów państwowych na samorządowe, jakiej doświadczyliśmy po reformie z 1990 roku jest jednym z filarów demokratycznego państwa. To tu, w samorządach, realizowana jest starołacińska maksyma „nihil novi sine communi consensu” czyli nic o nas bez nas. Gmina Krosno Odrzańskie jest tego najlepszym przykładem. Budżet Obywatelski, Fundusz Sołecki, konsultacje społeczne - to dzięki nim poznajemy Państwa oczekiwania i na ich podstawie wytyczamy kierunki rozwoju. Każdego dnia, wspólnie z moim Zespołem, realizujemy szereg zadań, które kształtują otaczającą nas rzeczywistość, a codzienne zaangażowanie urzędników sprawia, że samorządowe plany i marzenia nabierają realnych kształtów.
Wszystkim Pracownikom Samorządu Terytorialnego, a w szczególności Pracownikom Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Krosno Odrzańskie składam serdeczne podziękowania za współpracę. Życzę, aby Państwa wysiłki zawodowe były dostrzegane i  doceniane przez mieszkańców, a życie prywatne obfitowało w pomyślność i sukcesy.
Krośnianom, życzę natomiast, by pozostali tak aktywnym społeczeństwem i korzystali z możliwości udziału w kształtowaniu Naszej Małej Ojczyzny.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

  marek cebula niebieskie