Występujące obecnie zjawiska lodowe na rzekach nie stanowią zagrożenia, jednak możliwy jest ich rozwój w przypadku spadku temperatury co może spowodować wzrost stanów wód i lokalne podtopienia. Poziom zagrożenia powodziowego będzie mógł znacznie wzrastać w przypadku występowania w ciągu kilku kolejnych dni intensywnych opadów deszczu oraz gwałtownego wzrostu temperatury powodującej topnienie śniegu na obszarach górskich.