E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który z założenia będzie bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

W szczególności można będzie:

• „uwierzytelniać się” w e-usługach,
• podpisać dokument elektroniczny,
• skorzystać z automatycznych bramek granicznych (np. na lotniskach),
• komunikować się z:
- administracją publiczną,
- służbą zdrowia,
- podmiotami komercyjnymi.

Nowy dowód będzie zewnętrznie podobny do obecnego, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne.
E-dowód nie zmieni dotychczasowej funkcji dowodu osobistego. Nadal będzie przede wszystkim potwierdzał tożsamość i obywatelstwo, a także uprawniał do przekraczania granic państw, które uznają go za dokument podróży.

Proces wymiany obecnych dowodów, będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Niemniej, posiadacz „dowodu osobistego obecnego wzoru”, będzie mógł wymienić go na „nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną”, jeżeli jeszcze przed upływem ważności posiadanego dokumentu, będzie chciał posługiwać się e-dowodem.
Dowody osobiste obecnego wzoru, zachowają swoją aktualność, zgodnie z datą upływu terminu ich ważności.
Dowody wydane bezterminowo będę podlegały wymianie jedynie na wniosek jego właściciela.
Wymiana dotychczasowego „dowodu osobistego” na „e-dowód” będzie bezpłatna.
Do wniosku o wydanie „e-dowodu” podobnie jak dotychczas należy dołączyć jedną fotografię:
• jeśli składasz wniosek przez Internet (ePUAP), dołącz kolorowe zdjęcie w formie elektronicznej o rozdzielczości minimalnej 492 x 633 pikseli (zaleca się, aby rozdzielczość było jednak o minimum 15 % większa) i wielkości maksymalnej do 2,5 MB. Fotografia powinna zachować proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość),
• jeśli składasz wniosek w urzędzie, dołącz kolorowe zdjęcie na papierze w formacie 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość).
WAŻNE:
Wnioski o wydanie e-dowodu, będzie można składać dopiero od 4 marca 2019 r. Dowód będzie gotowy do odbioru tak jak dotychczas, czyli do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Wnioski o wydanie dowodu osobistego złożone przed dniem 4 marca 2019 r. (w formie papierowej lub elektronicznej przez ePUAP), będą realizowane na dotychczasowych zasadach, co oznacza, że wnioskodawca otrzyma dowód bez warstwy elektronicznej !
Szacuje się, że nawet około kilkanaście procent będących w użyciu dokumentów tożsamości (dotychczasowych dowodów osobistych) utraciło swoją ważność. Bardzo prosimy każdego mieszkańca o sprawdzenie daty ważności swojego dowodu osobistego.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/e-dowod 

dowód osobisty

strona druga dowodu