Wskazane jest monitorowanie funkcji wątroby i nerek. Reklamowano go jako „łagodny dla żołądka”, gdyż inne środki przeciwbólowe dostępne w owym czasie bazowały na aspirynie drażniącej błonę śluzową żołądka. W wyniku przyjmowania leków zwężających naczynia krwionośne lub ibuprofen w okresie karmienia zmniejszających przekrwienie, stosowanych doustnie lub ibuprofen w okresie karmienia donosowo. Przenika do płynu maziowego, osiągając tam wyższe i dłużej utrzymujące się stężenia niż w surowicy krwi. Jeśli równocześnie stosuje się doustne leki przeciwzakrzepowe z grupy pochodnych kumaryny mogą wystąpić krwawienia. W razie stosowania deksibuprofenu valium dawka śmiertelna (jest to aktywna farmakologicznie forma enancjomeryczna ibuprofenu, zawiera go preparat Seractil) dawki powinny być zmniejszone o 25% (100 mg mieszaniny racemicznej, czyli „zwykłego” ibuprofen w okresie karmienia ibuprofenu odpowiada 75 mg deksibuprofenu). Początkowo w przemyśle stosowana była synteza, w której substratem wyjściowym do produkcji paracetamolu był fenol, który poddawano nitrowaniu za pomocą azotanu sodu w obecności kwasu siarkowego. Obecnie producenci leków dostarczają szczegółowych informacji o ryzyku jakie stanowi dla płodu stosowanie preparatu leczniczego w ciąży. W przeciwieństwie do kwasu acetylosalicylowego jest bezpieczny dla dzieci, gdyż jego stosowanie ibuprofen w okresie karmienia nie powoduje wystąpienia ibuprofen w okresie karmienia zespołu Reye’a u dzieci z infekcją wirusową. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając stężenie zyrtec jest antybiotykiem terapeutyczne w surowicy w ciągu 30 min, a stężenie max. Do czterech godzin od przyjęcia leku oraz przy zatruciu dużymi dawkami leku zalecane jest indukowanie wymiotów i podawanie węgla aktywnego w dawce u dorosłych pacjentów 60-100 gramów oraz stosowanie osmotycznych środków przeczyszczających. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy czynna lub w wywiadzie, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, w tym po zastosowaniu NLPZ, skaza krwotoczna, ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca, ciąża, okres karmienia piersią, równoległe stosowania innych NLPZ, w tym inhibitorów COX-2, ciężkie zaburzenia układu sercowo-naczyniowego, tachykardia, nadciśnienie tętnicze, dławica piersiowa, zatrzymanie moczu, nadczynność tarczycy, jaskra z zamykającym się kątem przesączania, krwotoczny udar mózgu w wywiadzie lub występowanie czynników ryzyka, które ibuprofen w okresie karmienia mogą zwiększać ryzyko krwotocznego udaru mózgu, np. Po podaniu domięśniowym stężenie terapeutyczne osiągane jest w ciągu 15-45 min. Po około 2 h. Podane dawki odnoszą się do ibuprofenu. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu lub inne NLPZ, występująca wcześniej nadwrażliwość (katar, pokrzywka, astma oskrzelowa) na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ, czynna lub niedawno przebyta choroba wrzodowa żołądka albo dwunastnicy, ciężkie zaburzenia sercowo-naczyniowe, tachykardia, nadciśnienie tętnicze, dusznica bolesna, nadczynność tarczycy, cukrzyca, guz chromochłonny nadnerczy, jaskra z zamkniętym kątem przesączania, rozrost gruczołu krokowego, ciąża, okres karmienia piersią. Kategorie ryzyka stosowania poszczególnych preparatów leczniczych w ciąży zostały określone dla niemalże wszystkich stosowanych środków. Uzyskał znaczną popularność jako środek przeciwbólowy o niewielkiej liczbie działań niepożądanych i interakcji z innymi lekami – przy prawidłowym dawkowaniu niebezpieczeństwo groźnych dla życia powikłań było znikome. Nie stosować u osób, u których wystąpiły objawy alergii (nieżyt nosa, astma, pokrzywka) po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. W czerwcu 1958 roku został wypuszczony na rynek odpowiednik dla dzieci: Panadol Elixir. Izomer para zostaje oddzielony od orto poprzez destylację frakcyjną: Leczenie ibuprofen w okresie karmienia przedawkowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych jest jedynie objawowe i podtrzymujące. Leku tego powinni wystrzegać się chorzy z przewlekłym zapaleniem lub marskością wątroby. Prawie całkowicie (99%) wiąże się z białkami osocza, głównie z jego frakcją albuminową. Stosowanie paracetamolu jest dozwolone w ciąży. Objawami przedawkowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych są: śpiączka, senność, nudności, wymioty oraz ból w nadbrzuszu, zwykle ustępujące po zastosowaniu właściwego leczenia. Ze względu na narastające stężenie NAPQI, niebezpieczne są zwłaszcza duże dawki paracetamolu, zażyte na przykład omyłkowo. Lek podaje się doustnie. U osób regularnie spożywających alkohol istnieje szczególnie duże ryzyko uszkodzenia wątroby (synergiczne działanie toksyczne alkoholu i paracetamolu). W 1956 roku 500-miligramowe tabletki paracetamolu zostały wprowadzone do sprzedaży w Wielkiej Brytanii pod nazwą handlową Panadol przez Frederick Stearns & Co, filię Sterling Drug Inc. W wyniku reakcji powstaje mieszanina zawierająca głównie p-nitrofenol i o-nitrofenol. Niesteroidowy lek przeciwzapalny należący do grupy pochodnych kwasu propionowego. Ryzyko zastosowania leku z tej clonazepam 0 5 mg sprzedam grupy u kobiety karmiącej piersią stanowczo przewyższa każdą możliwą korzyść z karmienia. Leki zobojętniające sok żołądkowy zawierające wodorotlenek glinu mogą zaburzać wchłanianie ibuprofenu i opóźniać początek jego działania; leki zawierające wodorotlenek magnezu mogą przyspieszyć i zwiększyć jego wchłanianie. W związku z tym pacjenci zażywający więcej niż jeden lek przeciwbólowy powinni skontrolować, które z nich zawierają w swoim składzie paracetamol, i nie powinni przekraczać ani dopuszczalnej dawki jednorazowej, ani dawki dobowej paracetamolu (będącej sumą paracetamolu obecnego w różnych preparatach). Wykazuje także działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, występująca wcześniej nadwrażliwość (katar, pokrzywka, astma oskrzelowa) na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ, leczenie inhibitorami MAO równolegle lub w ciągu ostatnich 14 dni, czynna lub niedawno przebyta choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, ciężkie zaburzenia sercowo-naczyniowe, tachykardia, nadciśnienie tętnicze, niestabilna choroba wieńcowa, nadczynność tarczycy, cukrzyca, guz chromochłonny nadnerczy, jaskra z zamkniętym kątem przesączania, przerost gruczołu krokowego, ciąża, okres karmienia piersią. Leki z tej grupy są przeciwwskazane u kobiet karmiących piersią. Paracetamol jest dostępny na rynku pod różnymi nazwami handlowymi w preparatach prostych (na przykład Acenol, Acetaminophen, Amipar, Antidol P, Apap, Benuron, Codipar, Dafalgan, Doliprane, Dolonerv, Efferalgan, Etoran, Gemipar, Grippostad, Hascopar, Panadol, Paramax, Scanol, Tabcin) oraz złożonych (między innymi Apap Extra, Codipar Plus, Coldrex, Gripex, Saridon, Panadol Extra, Fervex). Cholestyramina ogranicza wchłanianie ibuprofenu, działania tego nie stwierdzono w przypadku kolestypolu. W przedstawionej liście niektóre leki znajdują się w ibuprofen w okresie karmienia więcej niż jednej grupie ryzyka ciążowego, co wynika ze zyban na receptę specyficznego, często odmiennego, działania na płód w zależności od okresu ciąży. Ibuprofenu nie należy stosować równocześnie z lekami przeciwnadciśnieniowymi lub moczopędnymi (NLPZ mogą zmniejszyć skuteczność działania tych leków); lekami przeciwzakrzepowymi (NLPZ mogą nasilić działanie tych leków); litem i metotreksatem (NLPZ mogą zwiększyć clonazepam drogi podawania ich stężenie w osoczu i zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych); kortykosteroidami (zwiększenie ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego); zydowudyną (możliwe wydłużenie czasu krwawienia); takrolimusem i cyklosporyną (zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek), glikozydami nasercowymi (możliwe nasilenie objawów niewydolności serca i zwiększenie stężenia glikozydów nasercowych w osoczu), kwasem acetylosalicylowym w dawkach kardioprotekcyjnych (przewlekłe stosowanie ibuprofenu może zahamować działanie przeciwzakrzepowe kwasu acetylosalicylowego). Panadol był pierwotnie dostępny tylko na receptę, jako środek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Ibuprofen nie wpływa na stężenie alkoholu we krwi; spożywanie alkoholu podczas leczenia ibuprofenem nieznacznie zwiększa ryzyko uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego. Badania na grupie matek karmiących piersią wykazały istotne i udokumentowane ryzyko dla dziecka w oparciu o doświadczenia na ludziach. Nie wpływa, jak NLPZ, na możliwość zamknięcia płodowego przewodu tętniczego. Podczas metabolizowania tego związku w wątrobie przez cytochrom P450, powstaje w niewielkich ilościach N-acetylo-4-benzochinonoimina (NAPQI) – silny utleniacz, który zaburza gospodarkę wolnorodnikową w tym narządzie, prowadząc do nieodwracalnego uszkodzenia hepatocytów. Dawkowanie jest indywidualne i zależy co to jest pabi-naproxen od stopnia ciężkości choroby i tolerancji leku. Grupę tą stanowią także leki o wysokim ryzyku szkodliwości dla dziecka. W rzadkich przypadkach może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego, ostra reakcja anafilaktyczna, nadciśnienie tętnicze, ostra niewydolność nerek, zatrzymanie oddechu lub śpiączka. Miał on zastąpić preparat APC, zawierający kwas acetylosalicylowy, fenacetynę i kofeinę. Z kwasem acetylosalicylowym i innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi nie zaleca się równoczesnego stosowania również ze względu na zwiększenie ryzyka działań niepożądanych oraz ze względu na to, że kwas acetylosalicylowy zmniejsza stężenie ibuprofenu we krwi i może osłabiać jego działanie. U chorych z niewydolnością nerek sprzężony paracetamol kumuluje się we tadalafil w jakich lekach krwi. W 1963 roku paracetamol został wprowadzony do British Pharmacopoeia. Dawkowanie preparatów złożonych (zawierających oprócz ibuprofenu także inne substancje czynne) podano w opisach preparatów.