• Krośnieńska Rada Seniorów
  Skład Krośnieńskiej Rady Seniorów
  1. Grzegorz Kopacz – przewodniczący,
  2. Janina Sienkiewicz – wiceprzewodniczący
  3. Teresa Nowak - członek,
  4. Maria Piter - członek,
  5. Roman Ratajczak – członek,
  6. Czesława Krause – członek,
   

Załączniki: