Skład Krośnieńskiej Rady Seniorów

1. Grzegorz Kopacz – przewodniczący,
2. Józef Ostrowski – wiceprzewodniczący,
3. Danuta Słomińska – członek,
4. Maria Piter – członek,
5. Roman Ratajczak – członek,
6. Czesława Krause – członek,
7. Teresa Nowak – członek,
8. Stefania Okarmus – członek,