Tutaj skuteczne okazują się SERM, oraz IA (o nich w dalszej części tekstu) HCG w dużych dawkach uruchamia kolejny proces wpływający niekorzystnie na przeprowadzenie maksymalnie skutecznego PCT. Ponadto hCG jak wiadomo wpływa na zwiększenie produkcji testosteronu w jądrach, ten ulega obwodowo aromatyzacji do estradiolu. Standardowa dawka dla mężczyzn wynosi od 1 do 4 tabletek 25mg dziennie. Aromasin ponadto posiada wpływa androgenny w odróżnieniu do dwóch wyżej wymienionych IA, co pomaga poprawić nastrój podczas tamoxifen na odblokowanie PCT. Inaczej mówiąc przyjecie dużej jednorazowej dawki hCG spowoduje znaczne osłabienie reakcji komórek Lydiga na kolejna porcje hCH a w następstwie na LH. W przypadku kiedy zostanie podany z zewnątrz steroid anaboliczny, receptory rozmieszczone w przysadce oraz w podwzgórzu wrażliwe na steroidowe hormony płciowe zakomunikują podwzgórze, oraz przysadkę o ich podwyższonym stężeniu. Sprzężenia. Kobiety dobre rezultaty uzyskują przy dawce 10mg wpływając korzystnie na współczynnik estrogenów do androgenów. Podwzgórze w odpowiedzi wstrzyma produkcje 9.  W celu maksymalnego uwrażliwienia jader na endogenny LH, nawet po stosunkowo krótkich 8-10 tyg cyklach opartych na testosteronie, zalecane jest zastosowanie hCG, przez około 7-14 dni dawkując 500j dziennie. Powstają obwodowo wyniku aromatyzacji co to jest femara androgenów. Jak wspomniałem wcześniej,zastosowanie hCG w początkowej fazie daje wysoki wyrzut androgenów, jak i estrogenów które min. Stanowi doskonałe uzupełnienie dla Klomifenu (Clomid) lub Tamoksyfenu (Nolvadex) . Właściwości antyestrogenne Provironu nie są czymś wyjątkowym. Ich biodostępność jest tamoxifen na odblokowanie jednak znacznie niższa, niż doustnych związków metylowanych Najczęstszymi skutkami ubocznymi jakie mogą wystąpić są przede wszystkim ginekomastia, obrzęki, podwyższone ciśnienie krwi. Przykładowy schemat PCT: Organizm po takich „roszadach” będzie musiał dalej określać i stabilizować odpowiednie poziomy hormonów przez pewien czas, tym niemniej zajdzie to o wiele szybciej, co uchroni nas od tzw. Provion będąc SAA zredukowanym nie może ulec aromatyzacji, dodatkowo umywalka keramag renova nr 1 plan 55 wykazano blokowanie aromatazy co pozwala na zmniejszenie efektów wywoływanych przez nadmiar estrogenów powstających w procesie aromatyzacji (edema, ginekomastia). Kiedy po odstawieniu, jego poziom drastycznie spadnie poziom estrogenów przez pewien czas będzie się utrzymywał, na skutek aromatyzacji słabych androgenów- jak adrostendion, który powstaje w korze nadnerczy. Proviron wykazuje silniejsze powinowactwo do SHGB aniżeli testosteron,- to on będzie wiązał się z globulinami dzięki czemu znaczna pula testosteronu pozostanie w formie wolnej- aktywnej. Budowa chemiczna mesterolonu jest bardzo zbliżona do DHT, jedyna różnica w stosunku do DHT to dodana grupa metylowa. Jednym słowem duże jednorazowe dawki hCG, zamiast pomóc w jak najszybszym i najskuteczniejszym doprowadzeniu do uruchomienia prawidłowej pracy HPTA, zadziałają wręcz odwrotnie. Mesterolon przeważnie jest dobrze tolerowany przez organizm mężczyzny, nie przekraczając dawki 100mg dziennie. Stosuje się go wtedy w celu poprawienia jakości mięśni. Można także doświadczyć częstych erekcji, podwyższonego popędu seksualnego , częstych zmiany nastrojów, nudności, wymiotów, bóli głowy, rozdrażnienia, niekiedy trądzik. Jednym ze skuteczniejszych a zarazem najpopularniejszym a co za tym idzie łatwo dostępnym SERM jest tamoksifen. Nasz organizm utrzymuje homeostazę, przynajmniej stara się takowa zachować jeśli chodzi o obrót , stężenia, oraz oddziaływania hormonów. Powinno stosować się niskie dawkowanie jednorazowe, ze względu na występowanie tzw. Alkilacja na pierwszej pozycji zwalania metabolizm związku podczas pierwszego przejścia, jednak słabiej niż 17-alfa alkilacja. Jest to kolejny przykład w jaki Proviron, może przyczyniać się do zwiększania przyrostów w pośredni sposób. W krotki i przystępny sposób. Przykładowo, DHT i Masteron ile kosztuje wellbutrin (2metyl-dihydrotestosteron) były efektywnie stosowane w terapii ginekomastii i raka piersi, w związku właśnie ze swoimi właściwościami antyestrogennymi. Mianowicie wysoki poziom estrogenów wywołany zastosowaniem hCG ‚blokuje’ w jądrach konwersje 17-alfa-hydroksyprogesteronu do testosteronu. Brak tych hormonów będzie odczytane przez wrażliwe na nie receptory, jako „rozkaz” zaprzestania produkcji testosteronu. Podstawowe odblokowanie: dawki i trwanie co to jest mebeverine hCG – ludzka gonadotropiona kosmówkowa wykazującą praktycznie identyczny do LH wpływ na jądra. Sprzężenia to nic innego jak odpowiednie mechanizmy sterowania. Stosując równolegle SERM „blokujemy” ER w przysadce i podwzgórzu, dzięki czemu eliminujemy ujemny wpływ nadmiaru estrogenów powstałych na skutek działalności hCG, na ‚otwarcie’ osi HPTA. Postaram się jednak udowodnić, większą skuteczność a zarazem mniejsza szkodliwość tamoksifenu i przekonać do jego stosowania w ramach PCT. W ten sposób stosując egzogenny androgen spowodowaliśmy zablokowanie osi podwzgórze-przysadka-jądra. Około 97 – 98 procent Testosteronu jest związane z SHBG (Sex Hormone Binding Globulin – globulina wiążąca hormony płciowe, która czyni testosteron nieaktywnym ). Hormony przez nie wydzielane zamknięte są w tzw. Zdolność do redukcji ilości krążącego w organizmie estrogenu, poprzez obniżanie wrażliwości receptorów estrogenowych, oraz silne powinowactwo względem enzymu aromatazy, obniża całkowitą ilość zatrzymanej w organizmie wody dając tamoxifen na odblokowanie znacznie ‚szczuplejszy’ i ‚twardszy’ wygląd. Kilka innych sterydów także wykazuje takie działanie. co na przeziębienie paracetamol czy ibuprofen Blokowanie receptorów estrogenów, jest bardo ważne, ale kolejnym ważnym aspektem maksymalnie skutecznego PCT jest zmniejszenie produkcji estrogenów, które powstają na skutek zastosowania hCG. Wszystko jest dobrze do momentu w którym aplikowany zewnętrznie testosteron, krąży we krwi. Ponadto obniżenia poziomu słabych estrogenów, które powstają w wyniku aromatyzacji słabych androgenów produkowanych w korze nadnerczy. Należy tutaj nadmienić, że właśnie estrogeny, silniej od androgenów wpływają na regulacje pracy przysadki. Ze względu na to, Proviron postrzegany jest jako łagodny dla wątroby środek doustny. Ponadto wiele SAA, zwłaszcza te będące progestynami jak nandrolon, trenbolon, THG zaburza szlaki produkcji testosteronu w jądrach na poziomie enzymów, które „obsługują” szlak powstawania androgenów. Tamoksifen obniża poziom poziom arimidexu, oraz femary w plazmie krwi, natomiast nie wpływa na poziom aromasinu. Zarazem jest to dowód na to dlaczego bezpośrednio nie wpływa na wzrost masy mięśniowej- wiążąc się z SHGB nie może jednocześnie docierać do receptorów androgennych w postaci wolnej, a ponadto w mięśniach większe powinowactwo do AR wykazuje testosteron. ‚downregulation’ receptorów dla LH, wywołanego nadmiarem tego hormonu. Większe ilości mogą powodować skutki uboczne typowe dla androgenów – przetłuszczona cera, trądzik, nadmierne owłosienie na ciele, nasilenie łysienia. Ponadto środek ten posiada 1-metylację, dokładnie taką samą, jaką zawiera Primobolan w tabletkach (Methenolon) – inny nieszkodliwy dla wątroby tamoxifen na odblokowanie steryd doustny. Poglądowy obrazek pokazuje główne gruczoły dokrewne odpowiedzialne za sterowanie wydzielaniem testosteronu, podwzgórze, przysadkę , oraz jadra. Primobolan, jak i Proviron, są wystarczająco odporne na rozpad, aby umożliwić uzyskanie terapeutycznie korzystnego poziomu środka we krwi. Brak gonadoliberyn zmusi przysadkę do wstrzymania produkcji FSH i LH. Brak tej struktury chemicznej oznacza zminimalizowanie negatywnego oddziaływania środka na wątrobę. Dlaczego napisałem „zwłaszcza aromasin”? Równie często, jeśli nie częściej w rozpiskach PCT, znajduje się SERM- clomifen (clomid). Przydatne tutaj okazują się inhibitory aromatazy, takie jak arrimidex, femara a zwłaszcza aromasin. Ta bardzo niewielka różnica w budowie, powoduje jednak rożne działanie tych dwóch substancji w organizmie. Proviron, mimo że jest tamoxifen na odblokowanie środkiem doustnym, nie zawiera c17-alfa alkilacji. Zastosowanie IA ułatwi i uskuteczni to przeprowadzenie całego PCT. Dlaczego tamoksyfen a nie clomifen? Stosowanie tego leku przyczynia się również do budowania lepszej jakościowo masy (ograniczenie przyrostu tkanki tłuszczowej za sprawa ograniczenia estrogenów). Proviron dodawany jest w fazie przygotowań przedkonkursowych. Prowiron posiada również słabe właściwości hamowania ibuprofen zawiesina cena 5 alfa reduktazy. Proviron podany injekcyjnie wykazuje pewne właściwości anaboliczne, natomiast podanie doustne w wyniku metabolizmu tej substancji doprowadza do znacznego osłabienia efektu anabolicznego. Zarówno androgeny jak i estrogeny będą uruchamiały tamoxifen na odblokowanie ujemne sprzężenie zwrotne które, doprowadzi do wstrzymania produkcji GnRH oraz LH i FSH – powstaje „błędne koło”. W początkowej fazie PCT poziom testosteronu będzie na pewno wyższy od tego naturalnego, by po czasie osiągnąć naszą homeostazę organizmu. Tutaj przydatny okazuje się tamosyfen, który przejawia antyestrogenny wpływ jądrach i przysadce, dodatkowo wpływa na polepszenie reagowania przysadki na hCG. Spadków w wyniku hipogonadyzmu hipogonadotropowego wywołanego odstawieniem SAA. Istnieją przypuszczenia, że proviron może obniżać wrażliwość receptorów estrogenowych, co czyni go jeszcze bardziej efektywnym w walce ze skutkami wywoływanymi przez estrogeny.