• Strefa Przemysłowa

 

  Strefa powierzchnie ceny aktualizacja październik20211 strefa1

 Krosno Odrzańskie – miejsce na Twoje inwestycje [POBIERZ PDF]
 
 UCHWAŁA NR XXXV/290/21 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie gminy Krosno Odrzańskie [POBIERZ PDF]
 
UCHWAŁA NR XXXV/291/21 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Krosno Odrzańskie w ramach pomocy de minimis.-[POBIERZ PDF]
 
 Polityka podatkowa Gminy Krosno Odrzańskie [POBIERZ PDF]